Nästa artikel

Barn födda i december är överrepresenterade för aktivitetsersättning på grund av beteendestörningar och emotionella störningar, där adhd ingår.

Det finns en klar överrisk att barn som är födda i slutet på året behöver stöd från socialförsäkringen senare i livet, skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler, tidigare Skolinspektionen, på DN Debatt och hänvisar till en undersökning som presenteras 17 maj.

Decemberbarnen löper hela 16 procent högre risk att få aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) än barn födda i januari.

Bristande stöd under skoltiden tros vara en av de viktigaste förklaringarna, skriver hon tillsammans med Hans Goine på myndigheten och doktor vid Uppsala universitet. De skriver också att skolan måste bli bättre på att anpassa undervisningen, och få mer resurser att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd.

Särskilt stor är risken för decemberbarnen för diagnoser inom beteendestörningar och emotionella störningar, där adhd ingår. För aktivitetsersättning på grund av dessa diagnoser är decemberbarnen överrepresenterade med 26 procent.

Annons