Nästa artikel

Efter ett lyckat projekt som pågått i tre år har nu Södertälje bestämt sig för att satsa på hjälpinsatser till personer med adhd.

Adhdprojektet i Södertälje skulle egentligen avslutas nu i mars, i stället går det in i en ny fas för att förbereda personal och psykiatrin i Södertälje att arbeta efter den nya modellen. Det skriver lt.se

Modellen som testats i projektet innebär att de som får en adhd-diagnos snabbt får hjälp, ofta redan under första mötet. De får tips på hur de kan hantera olika situationer. Det kan vara inom allt från skola, ekonomi eller jobb till känslor och relationer. Om det behövs ett mer omfattande stöd kopplas berörda myndigheter in, som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Det görs en vårdplan för de kommande tre månaderna.

Till årsskiftet ska den nya modellen vara etablerad i Södertälje så att alla, mellan 18 och 65 år, som får en adhd-diagnos får hjälp. De ska inte skickas mellan olika enheter, vilket kan ske i dag, speciellt med unga vuxna. Tidigare har de hänvisats till Stockholm och adhd-centret där. Nu omorganiserar i stället kommunen och landstinget i Södertälje så det skapas en neuropsykiatrisk enhet som öppnar den första maj.

 

Adhd-projektet i Södertälje finansieras av Samordningsförbundet

Annons