Nästa artikel

Premium De flesta barn- och ungdomar i Sverige som ställt sig i kö för en adhd-utredning får en fördjupad utredning påbörjad inom två månader. Men väntetiden varierar var i landet du bor och vilken diagnos barnet utreds för. Uppsala län tillhör de snabbaste länen för adhd-utredningar. Längst tid tar det i Dalarna.

Utredningar för adhd, add och Tourettes syndrom sköts i Uppsala län av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Neuropsykiatriska mottagningen i Uppsala har under perioden januari–april 2016 i samtliga fall klarat av att påbörja en utredning/behandling inom 60 dagar efter första telefonsamtalet till BUP (Första möte inom 30 dagar och påbörjad utredning/behandling inom 30 dagar efter första mötet). Det visar aktuell statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 60 dagar är det m

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons