Nästa artikel

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, får under nästa år 45 miljoner kronor extra från regeringen för att bygga upp regionala resurscentrum för psykisk hälsa.

Totalt ska det upprättas sex regionala resurscentrum. Tanken är att dessa ska fungera som stöd för bland annat vårdcentraler och ungdomsmottagningar, liksom förbättra kunskapsspridningen kring psykisk hälsa och vårdkvaliteten.

– Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Överenskommelsen med SKL möjliggör en bättre struktur, fler tidiga insatser och ett brett ansvarstagande i hela samhället. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström, i ett pressmeddelande på SKL:s webbplats.

I nästa års överenskommelse mellan regeringen och SKL satsas sammanlagt 850 miljoner kronor för att förbättra den psykiska hälsan i landet.

 

Kategorier: 
Landsting
Annons