Nästa artikel

Nu satsar regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på att bygga upp flera nya resurscentrum. Dessa ska fungera som stöd för vårdcentraler, ungdomsmottagningar och andra delar av sjukvården som arbetar med psykisk hälsa, skriver Dagens Medicin.

Den årliga överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) omfattar totalt 885 miljoner kronor, varav 150 miljoner är särskilt avsatta för arbetet med psykisk hälsa bland barn och unga. 

Av dessa får SKL 45 miljoner kronor av regeringen för att bygga upp som mest sex stycken regionala resurscentrum för att stärka sjukvårdens arbete med psykisk hälsa.

– Vi vill sprida den kompetens och erfarenhet som finns på nationell nivå så att den kommer patienterna till del. Vi hoppas att det här ska bidra till att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till Dagens Medicin.

Kategorier: 
Landsting
Annons