Nästa artikel

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på digital hälsa. Det är Regeringen och SKLs gemensamma vision.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det är den vision för e-hälsoarbete som SKL och Regeringen enats om.

Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser. Den kommer att följas av en eller flera handlingsplaner.

– Trots att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder ligger välfärden efter många andra samhällsektorer. Att kunna använda helt digitala system för att exempelvis boka tider och överföra information, men också ha dialog med en verksamhet dit man går är en självklarhet för många. Det borde också vara det i vården och omsorgen. Vi kan bli mycket bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter till exempelvis effektivitet, delaktighet och tillgänglighet, säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister i ett pressmeddelande.

– Digitalisering är en förutsättning för att vi i kommuner, landsting och regioner ska kunna förändra våra arbetssätt och klara av att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet även framöver. Med digitala verktyg kan vi flytta vård, stöd och omsorg närmare invånarna och ge människor ökad självständighet och delaktighet. Det är också bra att visionen omfattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, det ger oss möjlighet att gemensamt tillgodose den enskilda människans behov, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.

Annons