Nästa artikel

Norrbottens Läns Landsting behöver förbättra vården för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I en programberedning har man sammanställt sju områden där nivån behöver höjas under de kommande åren.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i Norrbotten. Det är även vanligt att den diagnosticerade får flera diagnoser i kombination. 
För att komma åt problemet har man sammanställt sju punkter som behöver förbättras och lämnat ett förslag till beslut som föreslår att Landstingsstyrelsen ska komma med förslag på ”.. åtgärder som tillgodoser de behov beredningen uppmärksammat”. 

Bland annat menar programberedningen att man måste bli mycket bättre på att snabbt fånga upp och utreda personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att man därefter säkerställer ett efterföljande av vårdprogram inom länet. 
I sin programberedning skriver man även att målet för kommande år blir att etablera metoder för att systematiskt stötta närstående till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Här är en sammanfattning av de sju punkterna i rapporten som programberedningen lyfter fram:

– Fortsätt att utveckla en jämlik hälso- och sjukvård för personer med NPF

– Landstinget måste bli snabbare på att fånga upp och utreda personer med NPF

–  Utforma och säkerställ ett efterföljande av vårdprogram för hela vårdkedjan gällande personer med NPF

–  Landstinget behöver sköta sin del av samverkan och samordning på alla nivåer enligt lagar och överenskommelser som rör personer med NPF

– Hälso- och sjukvården i Norrbotten måste etablera metoder som systematiskt stöttar närstående till personer med NPF

– Landstinget behöver säkerställa tillgången till information om brukares och anhörigas rättigheter till hjälp 

– Landstinget behöver se över hur man för brukaren bäst hanterar övergången till vuxenpsykiatrin

 

Verksamhetsrapporten hittar du här

Kategorier: 
Landsting
Annons