Nästa artikel

Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor per år för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att komma tillbaka i arbete. Rehabiliteringsgarantin från 2008 ersätts av en mer individanpassad lösning.

Rehabiliteringsgarantin kom 2008 och skulle få sjukskrivna som lider av psykisk ohälsa att komma tillbaka till arbetslivet. Men sjukskrivningarna har inte minskat trots att staten har satsat flera miljarder kronor. Satsningen har också kritiserats, bland annat skrev Riksrevisionen tidigare i år att regeringen måste tänka om eller lägga ner.

Nu presenterar regeringen tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och Landsting, ett nytt förslag som tas i bruk den första januari nästa år. Det skriver SVT.

– Tidigare har det varit kraftigt styrt mot vissa former av terapi. Det vi gör nu är att minska detaljstyrningen, det ska vara lättare att få rätt behandling just för dig, säger Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till SVT.

Den nya överenskommelsen går ut på att i ett tidigt skede fokusera på att personen som är sjukskriven ska kunna återgå till arbete. Extra pengar satsas också på att stärka sjukvårdens kontakter med arbetsgivare.

1,5 miljarder kronor är avsatta. Det är den enskilt största ekonomiska satsningen för att få ner sjuktalen.

Kategorier: 
Landsting
Annons