Nästa artikel

När det blev lättare för barn och unga att via ett 020-nummer nå psykiatrin togs resurserna från BUP:s specialistmottagningar. Men den positiva effekten har uteblivit, istället har köerna blivit längre.

2013 startade ”Den första linjen”, en telefon dit unga kan ringa och prata om sina problem. I samband med uppstarten omfördelades ett antal BUP-anställda till den nyinrättade telefonmottagningen. Tanken var att satsningen skulle leda till att färre sökte sig till BUP:s specialistmottagningar. Så har det dock inte blivit, konstateras i en färsk rapport beställd av region Skåne. Det rapporterar SVT.

I stället för att färre sökt sig till BUP har det bildats långa köer.

– Nu är det istället flera månaders väntetid för dem med svårast problematik, säger Anneli Parnegård, överläkare på Barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö, till SVT.

Trycket på BUP:s specialistmottagningar väntas heller inte minska, tvärtom söker allt fler hjälp för varje år. Ohälsan ökar bland barn och unga över hela landet. Anneli Parnegård anger ökad stress, större klasser, nätmobbning och allmänt ökade krav som några orsaker till att så många unga idag inte mår bra.

Annons