Nästa artikel

Trots att tjejer, 13-24 år, är den grupp som ökar mest inom psykiatrin görs väldigt lite för att förebygga deras psykiska ohälsa.

Inom den specialiserade psykiatrin har ungas efterfrågan på vård ökat med ungefär 40 procent sedan 2006. Den patientgrupp som ökar mest är unga tjejer i åldersgruppen 13 till 24 år, med diagnoserna depression eller ångest. Det skriver SVT.

Insatser borde kunna sättas in tidigare enligt Christina Dalman, som är enhetschef på Landstingets centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, eftersom 75 procent av dem som utvecklar psykisk ohälsa, gör det innan de fyllt 25.

– Då följer det som ganska logiskt att sätta in insatser tidigt, menar hon.

Skolpsykologen Maria Bühler har arbetat på många grundskolor i länet, och hon beskriver unga flickor som tenderar att ”falla mellan stolarna”.

– Det handlar ju om resurser. Skulle vi vara fler i skolan så skulle vi ju ha en annan möjlighet. När jag träffar skolpedagoger så är det så väldigt många elever, och då får man rikta in sig på de som kanske inte fungerar alls i skolan, och så hinner man kanske inte ner till de här andra eleverna, som pedagogerna kanske ser men inte riktigt prioriterar på grund av att det är för få resurser, säger hon till SVT.

Christina Dalman menar att det inte går att skylla på lärare eller skolhälsovård, utan det viktiga är att man bedriver olika preventiva program, och att de programmen måste bedrivas där barnen är – i skolan.

Annons