Nästa artikel

Landstingets rapport om folkhälsan visar att ångest och depression ökar kraftigt i Stockholmsområdet. Nu reagerar Handikappföreningarnas organ HSO på att Landstinget inte uppmärksammar att psykisk ohälsa är dubbelt så vanligt bland funktionsnedsatta:

– Man måste  lyfta upp frågan och vara medveten om den på olika nivåer, både politiskt och inom vården, att det här finns, att den här gruppen finns, det är det man inte får glömma bort, säger Lena Ringstedt, ordförande HSO till SVT.

Framförallt är det, enligt Lena ringstedt, utanförskapet för funktionsnedsatta som bidrar till den svaga folkhälsan hos just den här samhällsgruppen:

– Man blir socialt isolerad, man har ingen gemenskap, man tar inte initiativ till att ta kontakt varken med vården eller något annat. Man blir sittande hemma, och då blir det gärna kanske att man äter dåligt, att man röker mera, att man kanske utvecklar spelmissbruk, säger Lena Ringstedt.

Annons