Nästa artikel

Tillsammans ska Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden samarbeta för att driva på utvecklingen av universellt utformade arbetsplatser som är anpassade för alla medborgare, oavsett olikheter.

Arbetsmarknaden i dag är inte anpassad för att alla ska kunna delta. Det vill de tre samarbetspartnerna Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden (HSO) och Vasakronan ändra på. De menar att de höga sjukskrivningstalen och ökande psykiska ohälsan är kvitton på att vi har ett arbetsliv som inte alls är organiserat efter människor och människors behov och att det leder till, inte bara mänskligt lidande utan också produktionsbortfall.

I den svenska befolkningen finns personer med nedsatt syn, artros, adhd, könsöverskridande identiteter, svenska som andraspråk och ångestproblematik med mera. Verksamheter och arbetsplatser måste utgå ifrån och utformas för den mångfald som verkligheten består i, enligt samarbetspartnerna. De tror att det kommer att leda till att fler kommer att ha tillgång till en arbetsplats redan från början utan att man behöver göra individuella anpassningar särlösningar i efterhand.

Exempel på anpassningar är exempelvis att kunna få en rapport uppläst på mobilen på väg till jobbet, lättillgängliga texter och lättnavigerade miljöer hjälper både personer med svenska som andraspråk och personer med dyslexi eller koncentrationssvårigheter. En tyst zon på jobbet kan gagna både personer som har en autismspektrumdiagnos och personer som är ljudkänsliga på grund av stressproblematik. Det kan också handla om att kunna välja att jobba tidigare eller senare på dagen beroende på när man är som mest effektiv. 

Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden (HSO) och Vasakronan har tagit fram en gemensam programförklaring, tagit kontakt med forskare och samhällsbyggare, och ska kartlägga arbetsmarknaden för att hitta goda exempel på inkluderande arbetsmiljöer.  I juli bjuder de tre också in till ett rundabordssamtal om frågan under Almedalsveckan i Visby. Förhoppningen är att kunna locka fler samarbetspartners till projektet.

Annons