Nästa artikel

Liten andel av personer med npf har jobb, i jämförelse med hela befolkningen. Det visar nya siffror från SCB.

Endast 37 procent av dem med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är sysselsatta på arbetsmarknaden, jämfört med 78 procent för hela befolkning. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Det innebär att gruppen med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har hamnat på kraftigt undantag på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller även jämfört med annan funktionsnedsättning, där 54 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är sysselsatta.

Annons