Nästa artikel

  • "Det räcker inte med att ställa en diagnos, utan psykiatrin måste sedan följa upp för att förebygga risken för depression, självskadebeteende och även suicid", säger Cecilia Magnusson.

Premium Unga vuxna med autism löper ökad risk för att drabbas av depression jämfört med dem utan diagnosen. Det är slutsatsen i en färsk registerstudie från Karolinska institutet i Stockholm. Special Nest har ringt upp Cecilia Magnusson, professor i epidemiologi tillika en av forskarna bakom undersökningen.

Depression beskrivs idag som en folksjukdom och har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren. En dryg femtedel av den svenska befolkningen (16-84 år) diagnostiseras med depression åtminstone någon gång i livet, enligt siffror i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt tycks depression – med alla dess negativa konsekvenser – vara ett växande problem inte bara i Sverige och Europa utan också i världen i stort. Enligt en rapp

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons