Nästa artikel

  • Lisa Dinkler är psykiatriforskare på Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Premium Tidigare forskning har visat att det finns en överrepresentation av autism bland personer med anorexi. En ny svensk studie indikerar dock att förekomsten av autism kan ha överskattats inom denna grupp. Special Nest intervjuar forskaren Lisa Dinkler som nyligen lade fram sin avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Forskarna har länge varit intresserade av det eventuella sambandet mellan autism och anorexi, eller anorexia nervosa som denna ätstörningssjukdom kallas med medicinskt språk. Denna frågeställning har varit aktuell sedan mitten på 1980-talet då barn- och ungdomspsykiatriprofessorn Christopher Gillberg föreslog att det kan finnas en koppling mellan de två tillstånden. Anorexi kännetecknas bland annat av ett extremt restriktivt matintag och en stark rädsla för att gå upp i vikt eller

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons