Nästa artikel

  • Elisabet Wentz är professor i allmänpsykiatri med inriktning mot anorexi på Göteborgs universitet. 

Premium Många med anorexia nervosa har också autism – vilket är en komplicerad men relativt vanlig form av samsjuklighet som ofta försvårar behandlingen mot ätstörningen. Forskare i Göteborg ska nu undersöka en anpassad och mer autismvänlig behandling för dessa patienter. Special Nest har intervjuat överläkaren Elisabet Wentz.

Trots att autism är relativt vanligt bland personer med anorexia nervosa finns idag ingen vedertagen eller framgångsrik behandling för denna målgrupp. Nu kan det dock komma att bli ändring på den saken. I ett nytt forskningsprojekt ska en anpassad behandlingsmetod för patienter med både anorexia nervosa och autism testas på ätstörningsenheten på Högsbo sjukhus i Göteborg. Bakom studien står bland andra överläkaren Elisabet Wentz, som arbetar på mottagningen sedan många år til

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons