Göteborgs universitet

Liv & Hem
Psykologen och forskaren Christoffer Hornborg menar att ökningen av antalet personer med adhd är tecken på ett ”diagnossamhälle” där mänsklig...
Metoder
Många med anorexia nervosa har också autism – vilket är en komplicerad men relativt vanlig form av samsjuklighet som ofta försvårar behandlingen...
Annons
Skola
Många unga, ungefär 15 procent, uppnår inte godkänt i grundskolan och kommer därför inte in på någon gymnasieutbildning. Därför tillsattes tidigare...
Forskning
Konditions- och styrketräning i grupp tre gånger i veckan under tre månader gav påtagligt minskade besvär för patienter med ångestdiagnoser. Det...
Forskning
Christopher Gillberg är den mest produktiva autismforskaren i världen, och finns med på Thomson Reuters lista (2014) över världens mest inflytelserika...