Göteborgs universitet

Skola
Många unga, ungefär 15 procent, uppnår inte godkänt i grundskolan och kommer därför inte in på någon gymnasieutbildning. Därför tillsattes tidigare...
Forskning
Konditions- och styrketräning i grupp tre gånger i veckan under tre månader gav påtagligt minskade besvär för patienter med ångestdiagnoser. Det...
Annons
Forskning
Christopher Gillberg är den mest produktiva autismforskaren i världen, och finns med på Thomson Reuters lista (2014) över världens mest inflytelserika...