Nästa artikel

  • Christoffer Hornborg har tidigare arbetat med neuropsykiatriska utredningar och är numera doktorand inom sociologi vid Göteborgs universitet.

Premium Psykologen och forskaren Christoffer Hornborg menar att ökningen av antalet personer med adhd är tecken på ett ”diagnossamhälle” där mänsklig mångfald beslås med diagnoser, samtidigt som sociala och ekonomiska förklaringar får stå tillbaka. "Tyvärr blir det ofta fokus på etiketten, huruvida patienten har adhd eller inte, istället för en bredare förståelse för personens problematik", säger han i en intervju med Special Nest.

Special Nest har regelbundet rapporterat om den kraftiga ökningen av antalet adhd-diagnoser. Siffror från Socialstyrelsen visar till exempel att 10,5 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i åldern 10 till 17 år har en adhd- eller add-diagnos. Somliga, som överläkaren Johan Söderlund, menar att skolans pedagogik och kunskapskrav är en bidragande orsak till diagnosökningen. Samtidigt har det nyligen utkommit nationella riktlinjer för vård och stöd vid autism och adhd, vilke

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons