Nästa artikel

Bättre mätverktyg och och ökade samhällskrav är de främsta förklaringarna till att antalet AST-diagnoser ökat markant sedan 1970-talet.

Antalet diagnoser för autismspektrumtillstånd har ökat hundrafaldigt sedan 1970-talet, enligt Christoffer Gillberg vid Göteborgs Universitet.

Till Aftonbladet förklarar förbundssekreteraren för Autism- och aspergerförbundet, Nicklas Mårtensson, vilka två faktorer som haft störst betydelse för den här ökningen och lägger då fram att det dels beror på att mätverktygen blivit bättre samt att samhällets ökade krav också lett till att fler söker stöd för sina funktionsnedsättningar:

– Ta skolan som exempel. Förr var skolans form mer strukturerad och undervisningens innehåll inriktad på fakta, medan det i dag krävs att du ska analysera och resonera redan från låg ålder. För dem med autism är det en svår utmaning som ofta medför stödbehov. Som vuxen är också pressen och kraven i arbetslivet högre, säger Nicklas Mårtensson till Aftonbladet.

 

Kategorier: 
Politik
Annons