Nästa artikel

  • Frågan om vilka ord som ska användas för att benämna och beskriva neuropsykiatriska diagnoser väcker ofta debatt.
     

Premium Funktionsnedsättning, funktionsvariation eller funktionshinder. Hur ska man egentligen använda de olika orden när det handlar om npf-diagnoser som exempelvis autism? Special Nest ger sig in i begreppens värld.

Vilka ord som används för att beskriva människors egenskaper kan vara en svår balansgång. En anledning till det är att språket inte är statiskt och att laddningen hos olika ord därmed ändras hela tiden. Hur konstigt det än kan låta idag var “idioti” under 1800-talet en klinisk term. Någon gång har termen övergått till att vara ett skällsord, helt enkelt därför att det är så det använts. Att ett ord börjar upplevas som kränkande eller nedsättande brukar vara en anledn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons