Nästa artikel

Premium Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om att ändra detta. "Vi hoppas att motionen går igenom. Varje år kommer ett par hundra elever i kläm", säger Nicklas Mårtensson på Autism- och Aspergerförbundet.

I den nya skollagen från 2010 infördes en förändring för elever med autism. För att vara berättigad till grundsärskola krävs numera att de också har diagnosen utvecklingsstörning, annars ska de undervisas enligt grundskolans läroplan och kursplaner. – Detta är en bra förändring för de elever som kan nå kunskapskraven med rätt stöd och anpassningar, förutsatt att skolan har rätt kompetens för att möta elevens unika behov och förutsättningar. Problemet uppstår för de e

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons