Autism- och Aspergerförbundet

Politik
Alla barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är inte trygga i sina boenden och anmälningarna om missförhållanden har ökat. Det skriver...
Landsting
Nu ska användandet av tvångsåtgärder som fastspänning och isolering minskas inom den barnpsykiatriska slutenvården, enligt ett förslag från regeringen....
Annons
Skola
Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om...