Autism- och Aspergerförbundet

Landsting
Nu ska användandet av tvångsåtgärder som fastspänning och isolering minskas inom den barnpsykiatriska slutenvården, enligt ett förslag från regeringen....
Skola
Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om...