Autism- och Aspergerförbundet

Skola
Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om...