Nästa artikel

  • Anders Printz är särskild utredare på Samsjuklighetsutredningen.

  • Hanna Bastrup är intressepolitisk samordnare på Autism- och Aspergerförbundet. 

  • Genrebild.

Premium Många patienter med samsjuklighet faller mellan stolarna i en vårdorganisation som har stora bekymmer med bristande samverkan. Samsjuklighetsutredningen har i ett delbetänkande föreslagit en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet – och förslagen välkomnas av Autism- och Aspergerförbundet. "Regeringen behöver nu gå vidare med förslagen för att visa att de tar frågan om samordning och samsjuklighet på allvar", säger Hanna Bastrup, intressepolitisk samordnare på Autism- och Aspergerförbundet, till Special Nest.

Bristen på samverkan inom vården för patienter som har flera problem eller tillstånd samtidigt – till exempel adhd och missbrukarproblematik, eller autism och ätstörningsproblematik – gör att många faller mellan stolarna. Enheter med olika system och förutsättningar gör processer både komplicerade och långdragna för dem med samsjuklighet. Ett Uppdrag Granskning-reportage från 2018 uppmärksammade problemet genom berättelsen om Sanne som länge slussades runt mellan vårdinrä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons