Nästa artikel

Anders Printz, tidigare psykiatrisamordnare, vill se förändringar inom psykiatrin. Han anser att mer fokus bör ligga på patienterna och att chefer inom landstingen måste börja ta frågorna på större allvar.

– Landstingsdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer har inte tagit psykiatrin på allvar och har inte försökt driva utvecklingen, vilket gör att det inte blir någon riktigt skjuts i det här. Man har inte fokus på den förändring som behöver göras, säger Anders Printz till Dagens Medicin. 

Printz vill att vården utvecklas mer utifrån patienternas behov och att man funderar över vilka insatser som ska göras vid akut psykisk ohälsa. Kanske behövs de nuvarande rutinerna göras om? Han nämner bland annat mobila insatser och internetbaserad vård som förslag.

Det finns ett grundproblem i att patienter inom psykiatrin fortfarande möts av fördomar och riskerar att slussas vidare. Men Printz tror inte att det räcker att angripa problemet uppifrån, utan att det krävs initiativ i landstingen.

Kategorier: 
Landsting
Annons