Nästa artikel

I Kronobergs län har ett nytt förhållningssätt till självskadebeteende lett till att självskadorna är nere på noll. Nu kommer länets arbete att bli vetenskaplig studie

Vuxenpsykiatrin i Kronobergs Län har vänt en negativ trend vad gäller självskadebeteenden och framgångsrikt arbetat ned antalet till att antalet självskador är nere på noll.

– Det finns två viktiga skäl till att det har blivit bättre. Dels att barnpsykiatrin stängde sin slutenvårdsavdelning och förde över patienterna till öppenvård, dels att vi slutade se självskador som en sjukdom och istället se det som en funktionsnedsättning, säger Anders Albinsson till Smålandsposten.

Framförallt var det unga kvinnor som lades in inom psykiatrin och behandlades under långa perioder med medicinering och tvångsvård. Något som, enligt Smålandsposten, blev en ond spiral och fick vuxenpsykiatrin att testa ett nytt förhållningssätt.

Det nya förhållningssättet innebar en modell med kortare inläggningar, högst två-tre dagar och ett frikort där patienterna själva kunde bestämma när de skulle läggas in. 

Kategorier: 
Forskning
Annons