Nästa artikel

  • Marie Asp är överläkare och doktorand i psykiatri vid Lunds universitet.

  • "Risken när samsjuklighet inte upptäcks är att patienten inte får rätt behandling. Då är sannolikheten större att individen utvecklar kronisk depression och det innebär en stor livskvalitetsförlust", säger Marie Asp.

Premium Dagens depressionsutredningar missar ofta att fånga upp andra diagnoser som ångestsjukdomar och personlighetssyndrom, men även adhd. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Genom att tillämpa en mer strukturerad procedur hoppas forskarna på att fler patienter ska få en mer adekvat behandling.

Marie Asp är överläkare och doktorand i psykiatri vid Lunds universitet och förstaförfattare till en ny större studie som publicerades tidigare i år. Den består av en jämförelse mellan olika metoder för att utreda patienter med depression – en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i Sverige. Resultaten visar att den metod som är praxis inom specialistpsykiatrin idag har stora brister när det gäller att identifiera samsjuklighet hos patienten. Samsjuklighet innebär att en pe

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons