Nästa artikel

Mini är ett instrument som används inom psykiatri och primärvård. Nu har det kommit utbildningsmaterial och informationsmaterial för användningen av verktyget. Stödet ska göra att fler inom primärvården får rätt psykiatrisk diagnos.

Diagnosticeringsverktyget Mini används för diagnosticering av psykatriska tillstånd, både inom psykiatri och primärvård.  Det är en strukturerad intervju, alltså en samling frågor som ställs till patienten. Tanken med strukturen är att man inte ska missa någonting, vilket gör att man lättare kan ställa rätt diagnos.  Med lite utbildning ska Mini kunna användas av flera olika yrkesgrupper. Nu har Socialstyrelsen gjort det lättare för den som jobbar inom primärvården att använda verktyget. Med ett “stöd för implementering” ska personer som träffar patienter på vårdcentraler få större kunskap i användandet. I praktiken innebär det ett utbildningmaterial för den som använder Mini, såväl som informationsmaterial för ledning, chefer och patienterna själva. Stödet ska leda till minskat lidande för patienter och bättre resursutnyttjande.

Annons