Nästa artikel

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet satsar på ett nytt kvalitetsregister för att förbättra vården för personer med NPF.

Inom hälso- och sjukvården i Sverige används en rad olika kvalitetsregister för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Neuropsyk är ett nytt kvalitetsregister som syftar till att säkerställa vårdens kvalitet för alla patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det som sker är att man samlar ihop vårdens insatser med hur det går för patienten. På så sätt kan man skapa en bättre uppföljning och analys av vården över tid och mellan olika vårdgivare och på sikt olika landsting.

Kvalitetsregister bidrar till ny kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten. Alla som vill kan medverka i registret. Det gör man genom att kontakta sin vårdgivare. Uppgifter om vårdkontakter, diagnos och behandling samlas då in automatiskt från patientjournalen. Uppgifterna får bara användas för att säkerställa vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning.

Initiativet är en gemensam satsning från Stockholms läns landsting och Karolinska Instiutet. Stockholms läns sjukvårdsområde är huvudman. 

Kategorier: 
Forskning
Annons