Nästa artikel

Vill du få en bild av den psykiska hälsan i din hemkommun? Då bör du använda dig av Folkhälsomyndighetens interaktiva faktablad som är skapat för att på ett enkelt sätt kommunicera och presentera statistik om psykisk hälsa på kommun- och landsnivå.

Syftet med faktabladen är att ge ett bra underlag för personer som arbetar med psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i landsting och kommuner. Faktabladen presenterar färdiga  och kartor på läns- och kommunnivå som bland annat kan användas i regionala och lokala handlingsplaner. Det nätbaserade verktyget gör det även, med hjälp av rörlig grafik, möjligt att följa utvecklingen av psykisk hälsa.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons