Nästa artikel

Trots att psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige har många chefer bristande kunskap i hur man stöttar anställda när de har problem.

Psykisk ohälsa som depression, ångest och stress är idag bland de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Men många som lider av psykisk ohälsa fortsätter trots allt att jobba. Det innebär att allt fler chefer kommer i kontakt med personer med olika former av depression eller ångestsyndrom. Samtidigt är kunskapen om hur depression och ångest påverkar arbetsförmågan begränsad. Och mycket få studier involverar de personer som har det formella ansvaret för arbetsmiljön: cheferna.

– Många chefer tycker att psykisk ohälsa är svårare att hantera än annan ohälsa. Man känner att man har bristande kunskap om sjukdomen, vilket det gör det svårare med arbetsplatsanpassning. Man upplever också att man saknar stöd och resurser för att stötta anställda när de har problem, säger Monica Bertilsson till tidningen Akademikern.

Hon har tidigare forskat om hur depression och ångest påverkar arbetsförmåga, och i sin nya studie kollar hon på vad chefer vet om just det. Och vad de behöver för stöd och information för att kunna stötta anställda. Hypotesen är ju mer cheferna vet om psykisk ohälsa och arbetsförmåga desto mindre benägna är de att rekommendera sjukskrivning.

Forskningsstudien är tänkt att resultera i åtgärder som ska göra det lättare för chefer att upptäcka psykisk ohälsa tidigare. Förhoppningen är att man med tidigare och bättre stöd från chefer ska kunna förebygga sjukskrivning hos anställda och skapa en arbetsmiljö som främjar psykisk hälsa.

Kategorier: 
Forskning
Annons