Nästa artikel

  • Jill Taube, psykiater, författare och föreläsare, är en av dem som starkt förespråkar fysisk aktivitet på recept.

Premium Allt fler studier pekar på att fysisk rörelse kan lindra symtomen vid depression. En av dem som starkt förespråkar fysisk aktivitet på recept är psykiatern, författaren och föreläsaren Jill Taube som har skrivit boken ”Själ och kropp - rörelse för psykiskt välbefinnande”.

– Motion vid psykisk ohälsa är lika effektivt som både läkemedel och KBT mot lindrig till måttlig depression. Har du däremot djup depression så är det vetenskapliga underlaget tunnare, då det är svårare etiskt sett att göra studier, säger Jill Taube. Hon beskriver sig som en salutogen psykiater - någon som snarare lägger krutet på vad som vidmakthåller hälsa än vad som orsakar sjukdom.    – Hur kom du in på ämnet?– Jag tyckte att det var en stängd roll som doktor,

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons