Nästa artikel

Vilken behandlingsmetod som fungerar bäst för personer med adhd är ett hett diskussionsämne. En stor forskning i Tyskland har försökt komma fram till vad som är mest effektivt.

Tyska forskare har gjort en omfattande studie för att utvärdera hur effektiv KBT i gruppform är jämfört med standardbehandlingar av adhd. Parallellt lät man även testa fördelarna med centralstimulerande preparat (metylfenidat hydroklorid) kontra placebo.  

Sammanlagt deltog 1480 personer i studien och resultaten utvärderades löpande under ett års tid.  Resultaten visade på en liten fördel av KBT i grupp jämfört med standardbehandling när det kombinerades med centralstimulerande preparat innehållandes Metylfenidat hydroklorid.

Båda terapiformerna visade sig effektivare när patienterna fick centralstimulerande preparat innehållandes metylfenidat hydroklorid i jämförelse med placebo.

 

 

Annons