Nästa artikel

  • Autismforskaren och barn- och ungdomspsykiatriprofessorn Nouchine Hadjikhani har studerat om det urindrivande läkemedlet Bumetanide kan minska autismsymtom.

Premium Idag pågår omfattande forskning om autism med fokus på biologi och genetik, hjärnans neurologiska nätverk och stöd i vardagen. Ett forskningsspår gäller läkemedlet Bumetanide och om det kan minska autistiska symtom hos vissa individer med autism. Men ska autism alls behandlas? Special Nest har intervjuat Nouchine Hadjikhani, professor vid Gillbergcentrum i Göteborg och en av forskarna bakom studierna.

Nouchine Hadjikhani är medicine doktor, forskare och professor vid Gillbergcentrum i Göteborg, samt vid Harvard Medical School i USA. Hon bedriver omfattande forskning inom fältet neurovetenskap och fokuserar på neurologiska sjukdomar som migrän, men också på neurologiska utvecklingsförseningar och autism. Detta har hon studerat via hjärnavbildning genom fMRI, det vill säga funktionell magnetresonanstomografi, samt MEG, magnetoencefalografi, som registrerar hjärnans aktivitet. Hon har

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons