Nästa artikel

  • "Ett magiskt trick bygger på att vi inte kan förstå förloppet, inte förutse vad som kommer att hända. Om människor med AST ständigt upplever verkligheten på det sättet skulle det kunna förklara många av de typiska symtomen", säger forskaren Nouchine Hadjikhani.

Premium Amerikanska forskare lanserade för ett antal år sedan en hypotes om att personer med autism har svårt att koppla samman intryck till orsakssamband. Nu har ny forskning funnit stöd för teorin.

För tre år sedan presenterade forskare vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, en helt ny teori om autism. De föreslog att många av de olika svårigheterna uppstår ur ett och samma grundproblem, nämligen oförmågan att koppla samman intryck till orsakssamband. Nu har hypotesen fått stöd. Autismforskaren Nouchine Hadjikhani har visat att aktiviteten djupt inne i hjärnan är annorlunda hos personer med autism när de försöker lösa uppgifter som baseras på sannolikhet. –  D

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons