Nästa artikel

  • "Syftet med samtalskorten för en yrkesverksam kan helt enkelt vara att lära känna personen bättre", säger Malin Khoso, psykolog på Magelungen.

  • Ett exempel på behovskort.

  • Ett exempel på temakort med samtalsfrågor.

Premium Ibland är det svårt att få samtalet att flyga, men visuella hjälpmedel kan göra kommunikationen tydligare, bättre och mer meningsfull. Special Nest berättar om skol- och behandlingsföretaget Magelungens nya samtalskort som kan användas av personer med autismspektrumdiagnos samt av yrkesverksamma och anhöriga.

– Det har sedan tidigare funnits samtalskort för att underlätta samtal, men inga som är specifikt riktade till personer med autism. De samtalskort som redan finns på marknaden är ofta lite diffusa och otydliga. Vi såg ett tomrum att fylla och har därför försökt skapa ett tydligare samtalshjälpmedel för personer med diagnosen och för professionella eller anhöriga som möter dem. Detta berättar Malin Khoso, psykolog på skol- och behandlingsföretaget Magelungen som har utformat d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons