Nästa artikel

  • "Samtalsmattan är ett bra stöd att använda för att hjälpa personer att uttrycka sina åsikter och bli mer delaktiga i planering och utvärdering", säger Elisabet Lindström.     

Premium En visuellt präglad metod som ska hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att delta i diskussioner. Det är en kort beskrivning av Samtalsmattan. Special Nest intervjuar Elisabet Lindström som utbildar yrkesverksamma i metoden.

Samtalsmattan (eller Talking mats på engelska) utvecklades ursprungligen i slutet på 90-talet av forskaren tillika logopeden Joan Murphy vid skotska Sterling University. Hon undersökte genom intervjuer vad personer med cerebral pares tyckte om sina elektroniska kommunikationshjälpmedel. Hon märkte då att hjälpmedlens vokabulär inte räckte till och började därför tillverka lappar med symboler och text som sedan användes för att understödja kommunikationen. Det blev startskottet fö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons