Stockk

Metoder
En visuellt präglad metod som ska hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att delta i diskussioner. Det är en kort beskrivning...