Nästa artikel

  • "De som lärt sig PFA beskriver en yrkesstolthet i att förstå sitt uppdrag, veta hur man ska göra och inneha en spetskompetens i kognition", säger Anders Lindström på Eskilstuna kommun vars LSS-personal använder ett särskilt arbetssätt vid kontakten med brukare diagnostiserade med exempelvis autism.

Premium Kunskap om funktionsnedsättningen och om den enskilda individen är grunden för ett nytt arbetssätt inom LSS-verksamheter för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Utbildarna betonar att personalens uppdrag är att kompensera individuellt för svårigheterna, så att den enskilda brukaren får en meningsfull tillvaro. Special Nest har intervjuat företrädare för Eskilstuna kommun som använder arbetssättet PFA.

När en person med autism och intellektuell funktionsnedsättning exempelvis inte vill gå till affären och handla mat, kan det kännas naturligt för boendestödjaren att försöka hjälpa personen genom att tipsa, motivera och peppa. – Man kanske säger: ”du behöver inte vara orolig”, ”det fixar du, det har du gjort så många gånger” eller ”jag hjälper dig om du behöver”. Det här kan uppmuntra i stunden, men för att lösa problemet på sikt krävs ofta en större först

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons