Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Therese Lindström är psykolog och forskare vid KIND, ett kompetenscentrum om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism.

Premium En kurs om adhd är ofta första steget när någon har diagnostiserats med adhd. För barn är insatsen riktad till föräldrarna. Eftersom ärftligheten är hög är det sannolikt att många föräldrar själva har adhd-symtom. Nu visar en större studie att även föräldrar med egna symtom kan dra nytta av en adhd-kurs med fokus på strategier för att underlätta vardagen och stärka relationen till barnet. Special Nest har intervjuat forskaren Therese Lindström.

En kurs om adhd, så kallad psykoedukation, är första steget efter en adhd-utredning som har visat adhd-diagnos. För barn är insatsen oftast riktad till föräldrarna. – Det handlar om att stärka föräldrarna och därmed familjen genom kunskap: de får lära sig om diagnosen, olika behandlingsalternativ och möjligheter till stöd, så att de lättare kan vara delaktiga i planeringen av fortsatta insatser för barnet, säger Therese Lindström som är psykolog och doktorand vid KIND, ett

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons