Nästa artikel

Adhd-symtom i barndomen är associerade med ökad risk för nedsatt daglig funktionsnivå, ångest och depression i tonåren. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Neuropsykiatriska symtom i barndomen är i allmänhet associerade med en mer problemtyngd tonårsutveckling. Det är ett av resultaten från en avhandling från Karolinska institutet. Avhandlingen visade också att adhd-symtom i barndomen var associerade med ökad risk för antisocialt beteende och nedsatt daglig funktionsnivå i tonåren, oberoende av annan samsjuklighet och föräldrars utbildningsnivå.

I studien, som gjordes på tvillingpar, sågs även ett samband mellan adhd och ångest/depression. Gener och individspecifika miljöfaktorer som var unika för ångest och depression i tonåren hade störst inflytande. Hos flickor fanns en genetisk överlappning mellan adhd i barndom och internaliserade problem i tonår. Det skulle kunna innebära att flickor med adhd-symtom har en högre risk att utveckla ångest och depression i tonåren.

Avhandlingens författare menar att screeningintervjuer, som A-TAC, kanske skulle kunna vara till nytta även i kliniskt arbete. Även adhd-symtom under diagnoströskeln behöver tas på allvar, och hos tonårsflickor med adhd-problematik är det viktigt uppmärksamma risken för drogproblem och samsjuklighet i ångest och depression.

Annons