Nästa artikel

  • Johan Lundin Kleberg är legitimerad psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm.

  • "Vår studie visade att personer med autism som grupp hade en starkare social inlärning av rädsla än personer utan autism", säger Johan Lundin Kleberg.

  • En bild från testsituationen där forskarna studerade social inlärning av rädsla hos personer med autism.

  • En överblicksbild av hur studien utfördes.

Premium Personer med autism kan ha en förstärkt social inlärning av rädsla, det visar en ny studie vid Karolinska Institutet. Resultaten kan bidra till ny kunskap om varför personer med autism i högre grad än andra är drabbade av ångest och fobier. Special Nest har intervjuat psykologen Johan Lundin Kleberg, en av forskarna bakom studien.

– Det här är en experimentell studie som vi har gjort för att förstå mer om social inlärning, något som i grunden är positivt, men vi tror att social inlärning av rädsla också kan vara en viktig orsak till att människor med autism utvecklar ångest och fobier, säger Johan Lundin Kleberg. Johan Lundin Kleberg är legitimerad psykolog och forskar vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm, där han bland annat studerar social uppmärksamhet h

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons