Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Karl Lundin Remnélius är psykolog och forskare vid KIND i Stockholm.

Premium Äldre tonåringar och unga vuxna med autism är oftare drabbade av ätsvårigheter – till exempel selektivt ätande – än personer i motsvarande ålder och utan diagnos. Bland flickor och kvinnor med autistiska drag rapporteras en högre förekomst av sådana ätproblem. Det visar en ny tvillingstudie från Karolinska Institutet i Stockholm. Forskaren Karl Lundin Remnélius hoppas att kunskapen om detta samband ska öka inom vården.

Det är sedan tidigare känt att olika former av ätsvårigheter är vanligt bland barn med autismspektrumdiagnos, ASD, vilket Special Nest har skrivit om vid flera tillfällen. Till exempel i logopeden Kajsa Lamms bok Barn med ätsvårigheter – förhållningssätt och råd till förskolan nämns att upp emot 90 procent av barnen med autism någon gång drabbas av sådana bekymmer. Ätsvårigheter handlar ofta om att barnet har sensoriska problem med och upplever ett obehag av vissa konsistens

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons