Nästa artikel

Personer med social ångest delar många symptom med dem som är diagnostiserade med autism. Till exempel tenderar de att titta andra i ögonen i lägre utsträckning. Nu har forskare vid Uppsala universitet undersökt en grupp tonåringars ögonrörelser för att ta reda på skillnaden mellan autism och social ångest.

En stor utmaning för forskarna är att göra en distinkt gränsdragning mellan autismspektrumtillstånd och social ångest. Den nya blickstudien från Uppsala universitet, som genomförts i samarbete med Karolinska institutet och barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, vill tydliggöra skillnaderna.

Forskarna har i undersökningen låtit 25 tonåringar med diagnosen social fobi orientera blicken mot bilden av mänskliga ögon som presenterades tillsammans med ett antal andra mer ickesociala objekt. Samtidigt mättes deltagarnas ögonrörelser med hjälp av infrarött ljus för att registrera blickskiften. Resultatet visar att graden av socialt ångest varierar trots att samtliga personer hade social fobi. Den fanns också en variation med koppling till graden av individernas autistiska symptom.

Personerna med höga drag av autistiska symptom tog längre tid på sig att titta mot ögonen på skärmen, vilket tyder på att andras ögon inte fångar deras uppmärksamhet lika snabbt. Personerna med hög grad av social ångest utmärkte sig istället genom att de tittade bort från ögonen efter att de hade fäst blicken på dem.

– Vår studie tyder alltså på att autistiska drag och social ångest är kopplade till olika processer i hjärnan. Medan autism är relaterat till problem med att rikta uppmärksamheten snabbt mot viktiga sociala stimuli, verkar social ångest vara relaterat specifikt till socialt undvikande, säger Johan Lundin Kleberg, doktorand vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Kategorier: 
Forskning
Annons