Nästa artikel

  • Terje Falck-Ytter, forskare och psykolog vid Uppsala universitet, visar upp den utrustning som används när de jämför tio månader gamla barns ögonrörelser.

Premium Tio månader gamla barn med syskon som har autismdiagnos har betydligt lättare att följa ögonrörelserna på en försöksledare som rör på huvudet jämfört med en som enbart rör på ögonen. En studie pekar på att huvudrörelser kan ha stor betydelse för barn som senare får diagnosen autism.

De jämförande studierna utfördes vid Uppsala universitets barn- och babylab. För gruppen tio månader gamla barn med syskon utan autismdiagnos syntes ingen större skillnad i förmåga att hålla ögonkontakt med försöksledaren oavsett om denne rörde på huvudet eller enbart förflyttade blicken med huvudet stilla. –  Det var en signifikant skillnad mellan grupperna, säger Terje Falck-Ytter, forskare och psykolog vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.   För tidigt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons