Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Terje Falck-Ytter är professor vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet och forskningsgruppledare på KIND.

Premium I en ny studie har svenska forskare undersökt spädbarns hjärnaktivitet vid exponering för olika typer av visuell information. Syftet är att få bättre förståelse för den tidiga utvecklingen av autism. ”Vi hoppas få en tydligare bild av vad autism är innan det blir så komplext och varierat som det är senare i livet”, säger psykologiprofessorn och forskaren Terje Falck-Ytter till Special Nest.

Studien är gjord inom ramen för Projekt Småsyskon, ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och KIND, ett kliniskt kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Karolinska Institutet. Projektet i stort fokuserar på småsyskon till barn med autism, med målet att förbättra kunskapen om den tidiga utvecklingen hos barn som får autismspektrumtillstånd eller adhd. Barnen i den stora studien följs från fem månader u

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons