Nästa artikel

Premium Sedan tidigare har “projekt småsyskon” undersökt syskon till barn med autism för att hitta tidiga tecken på diagnosen. Nu ska även syskon till barn med adhd ingå. Målet är att tidigt kunna identifiera och behandla barn med någon av diagnoserna.

Projekt småsyskon, som Special Nest skrivit om tidigare är ett forskningsprojekt som bedrivs i samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska universitetet Forskningen går ut på att titta på småsyskon till barn som har fått en autismdiagnos. Eftersom autism till stor del beror på genetik, och syskon har liknande genuppsättning, är det ganska vanligt att även småsyskonen kommer att utveckla autism längre fram. Även om de allra flesta småsyskonen utvecklas normalt är sannolikh

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons