Nästa artikel

Premium Med hjälp av lekfulla övningar och ögonrörelsekameror försöker man i Projekt Småsyskon kartlägga tidiga tecken på autism. Målet är att bana väg för behandlingsforskningen.

De flesta småsyskon till barn med autism utvecklas normalt. Samtidigt visar forskning att minst 10-20 procent av småsyskonen själva senare får diagnos inom autismspektrumet. I ett samarbete mellan KIND* (Karolinska Institutet) och Uppsala Barn- och babylab (Uppsala universitet) pågår nu Projekt Småsyskon, som vill öka kunskapen om vad som är annorlunda i den tidiga utvecklingen hos barn som senare visar sig ha autism. Syftet är att hitta tidiga tecken på autism. I studien följs barn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons