Nästa artikel

1 miljon kronor i anslag till KINDs projekt småsyskon från StratNeuro, det strategiska forskningsprogrammet inom neurovetenskap.

I Projekt Småsyskon, som drivs av KIND, arbetar man med att kartlägga biologiska, kognitiva och beteendemässiga markörer för autismspektrumtillstånd hos barn som är under tre år. Special Nest har skrivit om detta tidigare.

– Syftet är att hitta markörer för så tidig upptäckt av autism som möjligt, berättar Terje Falck-Ytter, psykolog och projektledare. Vi behöver lära oss mer om vilka tidiga mätbara avvikelser på beteendenivå, i hjärnan och utvecklingspsykologiskt som uppstår, och precis när de uppstår. Det är en förutsättning för att kunna utveckla tidiga behandlingsmetoder i framtiden.

 

Projektet har finansiering till 2018, och nu får de alltså ytterligare en miljon kronor i anslag.

 

Projekt Småsyskon är ett samarbete mellan KIND och Uppsala Child och Babylab (Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet).

Läs mer: 

Annons