Nästa artikel

Forskningsprojektet Projekt Småsyskon studerar småsyskon till barn som diagnostiserats med autismspektrumtillstånd. Nu har projektet fått fem miljoner kronor i forsningsanslag från Vetenskapsrådet.

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet i Projekt Småsyskon har resulterat i att projektet nu har tilldelats fem miljoner kronor i forskningsanslag från vetenskapsrådet.

Projekt Småsyskon är en studie av små barns tidiga utveckling med syfte att bidra till att tidigare upptäcka, för att i framtiden kunna behandla, autismspektrumtillstånd.

Under projektet studeras småsyskon till barn som som diagnosterats med AST från att de är fem månader till och med att de är tre år gamla då det visat sig att småsyskon i vissa fall har visat sig få samma diagnos senare i livet.  

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons