Nästa artikel

KI-projektet Transition får en stor summa pengar från Försäkringskassan för att satsa på arbetsföra personer med funktionsnedsättning

Ett forskningssamarbete mellan BUP Stockholm, Norra Psykiatri (adhd-mottagningen), Södra Stockholms Psykiatri (Neuropsykiatriska enheten) och Habilitering & Hälsa (Aspergercenter för vuxna) och som leds av professor Sven Bölte vid Karolinska Institutet har tillsammans med fyra andra forskningsprojekt fått del av nio miljoner kronor från Försäkringskassan.

Projektet, som kallas för Transitition men går under namnet ”Transition vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Stöd riktat mot unga vuxna med ADHD eller autismspektrumtillstånd (AST) för att förebygga arbetsmarknadsmarginalisering och utanförskap” syftar till att underlätta övergången till vuxen- och arbetslivet för personer med AST och adhd.

Syftet med forskningen är att slutligen mynna ut i ett program som kan tillämpas i olika verksamheter och sammanhang för arbetsföra personer med funktionsnedsättning.

Annons